Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Darowizna od Fundacji PGE

Dzięki współpracy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie z Fundacją PGE szkoła zyskała dofinansowanie na doposażenie pracowni elektrycznej na potrzeby kształcenia elektryków w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia. Za kwotę 10 000 złotych jaką otrzymaliśmy od fundacji, zakupione zostało wyposażenie pracowni elektrycznej. Nowy osprzęt elektryczny, zakupiony dzięki wsparciu Fundacji PGE unowocześnił i uzupełnił bazę dydaktyczną, uzupełnił również zaplecze szkoleniowe, dzięki czemu uczniowie jeszcze lepiej będą przygotowani do wykonywania zawodu.
Fundacja PGE powołana przez PGE Polską Grupę Energetyczną udzieliła naszej szkole darowizny na realizację projektu, w ramach którego doposażono pracownię elektryczną. Podziękowania kierujemy na ręce przedstawicieli Fundacji PGE.