Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Lekcja produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym

W dniu 27 kwietnia uczniowie klas 2ah, 3ae oraz 4ae wzięli udział w wycieczce do Gospodarstwa Rolnego państwa Duszak. Uczniowie, kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu mieli okazję obejrzeć technologie zastosowane w budynkach inwentarskich, zapoznać się z żywieniem bydła oraz sposobami odchowu cieląt . Opiekę nad grupą sprawowali: Pani Joanna Cała oraz Pan Grzegorz Koseła. Wyjazd był bardzo udany – serdecznie dziękujemy właścicielom gospodarstwa za przyjęcie!