Zespół Szkół Ponadpodstawowych

160 rocznica wybuchu powstania styczniowego – wizyta w Senacie RP

Rok 2023 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem upamiętnienia 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Mieszkańcy Węgrowa i okolic również czynnie uczestniczyli w potyczkach powstańczych. W związku z tymi wydarzeniami w Senacie RP dnia 10 maja 2023 r. została otwarta wystawa pod tytułem ,,Węgrów 1863 – Polskie Termopile’’.
Młodzież w strojach kosynierów z 1863 roku (uczestników powstania) udała się pod opieką pana dyrektora Jacka Nowotniaka i pani Joanny Skiby na uroczyste otwarcie wystawy. Autorem ekspozycji, która w szczegółowy sposób opisuje wydarzenia z 1863 r. jest pan Roman Postek – historyk sztuki, kustosz Muzeum Wielokulturowego Węgrowa.
Wystawa odtwarza liczne potyczki na naszym terenie oraz ogromne zaangażowanie ludności cywilnej, która ofiarnie wspierała powstańców w ich walce.
Uroczystość otwarcia rozpoczęła się o godzinie 12:00. Uczniowie naszej szkoły, którzy przybyli w strojach powstańców z 1863 roku zostali poproszeni przez panią Senator Marię Koc o wystąpienie na środek, by w czasie trwania uroczystości wszyscy mogli zobaczyć , jak wyglądali kosynierzy, uczestnicy walk powstańczych.
Jako pierwszy glos zabrał Marszałek Senatu pan Tomasz Grodzki. Przybliżył zebranym licznie gościom czas powstania styczniowego, bitwy pod Węgrowem. Wspomniał o echach bitwy w literaturze francuskiej i polskiej. Przypomniał, że po tych wydarzeniach August Barbier napisał wiersz pt. ,,Polskie Termopile’’.
Następnie Senator RP pani Maria Koc w swojej przemowie podkreśliła męstwo walczących, ich zaangażowanie w sprawę narodową.
Kolejno wystąpiła pani Ewa Besztak Starosta Węgrowski. Stwierdziła, że powiat węgrowski również poświęcił rok 2023 na upamiętnienie rocznicy powstania styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Węgrowem.
Głos zabrał też Burmistrz Węgrowa pan Paweł Marchela, który podkreślił zaangażowanie w upamiętnienie tak ważnych wydarzeń w związku z 160 rocznicą wybuchu powstania styczniowego.
Po zakończeniu inauguracji otwarcia wystawy uczniowie zostali zaproszeni przez pana Macieja Górskiego Posła RP na wycieczkę po Sejmie RP.
Dzień 10 maja 2023 r. na pewno zapisze się na długo w pamięci wszystkich uczestników wyjazdu na otwarcie wystawy ,,Węgrów 1863- Polskie Termopile’’. Była to wyjątkowa lekcja historii i patriotyzmu.