Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Powiatowe doskonalące ćwiczenia obronne pk. „WĘGRÓW-2023”

W dniu 25 października na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, przeprowadzono epizody praktyczne w zakresie realizacji ewakuacji i działań ratowniczych w symulowanym zdarzeniu terrorystycznym skutkującym spowodowaniem pożaru w budynku głównym ZSP przez dywersantów. Działania ratownicze i interwencyjne przeprowadziła Komenda PSP w Węgrowie przy współdziałaniu z jednostkami OSP z terenu powiatu, Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie przy zatrzymaniu sprawcy z wykorzystaniem służbowego psa tropiącego, SP ZOZ w Węgrowie z udziałem Zespołu Ratownictwa Medycznego, 53 Batalion WOT w Siedlcach z udziałem uzbrojonych żołnierzy patrolujących teren zdarzenia oraz wojskowej karetki sanitarnej, dyrekcja i pracownicy ZSP w Węgrowie – zabezpieczenie logistyczne terenu, ewakuacja uczniów z miejsca zagrożenia.

info: Naczelnik WZK Włodzimierz Cichocki
foto: Starostwo Powiatowe w Węgrowie