Zespół Szkół Ponadpodstawowych

50. Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce

20 października uczniowie Technikum, kształcący się w zawodzie technik elektryk i technik mechanik wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. W roku szkolnym 2023/2024 rozgrywana jest już 50 Olimpiada Wiedzy Technicznej. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.
OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej i elektryczno – elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki.
Zawody I stopnia (szkolne) Olimpiady Wiedzy Technicznej zostały rozegrane na platformie internetowej.
Opiekunami uczniów są panowie: Adam Uliński, Grzegorz Maksymowicz oraz Tomasz Sobotka.