Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Zajęcia praktyczne z 53 batalionem Lekkiej Piechoty WOT

W ramach współpracy z 53 batalionem Lekkiej Piechoty WOT z Siedlec 31 października 2023 r. zorganizowano zajęcia praktyczne w których uczestniczyli uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie. Dzięki zaangażowaniu oraz kompetencjom żołnierzy szkolenie przeprowadzone zostały na bardzo wysokim poziomie. Celem tego typu szkoleń jest m.in. przygotowanie młodzieży do pełnienia służby wojskowej.
Składamy serdeczne podziękowania żołnierzom 53 batalionu Lekkiej Piechoty z Siedlec oraz nauczycielom i wychowawcom klas mundurowych za wsparcie w realizacji zajęć.
foto: Justyna Karczewska, Zuzanna Ziomacka