Zespół Szkół Ponadpodstawowych

42 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Pod węgrowskim pomnikiem Solidarności w dniu 13 grudnia odbyły się uroczystości upamiętniające wprowadzenie stanu wojennego, w których wzięła udział młodzież Technikum.
W 2002 r. 13 grudnia został ustanowiony Dniem Pamięci Ofiar Stanu Wojennego.