Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym to temat corocznych spotkań uczniów naszej szkoły kształcących się w zawodzie technik agrobiznesu z pracownikiem Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Węgrowie. Szkolenie dotyczące bezpieczeństwa przeprowadził pan Jarosław Gago, starszy specjalista ds. prewencji PT KRUS. Uczestnicząc w szkoleniu zapoznali się z zagrożeniami występującymi podczas pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk przy zapobieganiu upadkom, zasad bezpiecznej pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń rolniczych oraz obsługi zwierząt. Celem spotkania jest działanie mające zmniejszyć ilość wypadków w gospodarstwach rolnych.