Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Śródroczne spotkanie z rodzicami – 14 grudnia 2023 r.

Minęła pierwsza połowa roku szkolnego, była więc okazja do podsumowań, refleksji i wniosków na przyszłość. W czwartek 14.12.2023 r. odbyło się w naszej szkole tradycyjne spotkanie nauczycieli i wychowawców z rodzicami. Przybyłych gości powitała p.o. dyrektora Joanna Gołębiewska – Kokoszka, dziękując za aktywną współpracę ze szkołą oraz zainteresowanie osiągnięciami swoich dzieci.
Szkoła uczy i wychowuje, ale także inspiruje i pomaga rozwijać swoje pasje. Podczas spotkania uczniowie klasy 2 Lom zaprezentowali pokaz musztry. Młodzież uzdolniona muzycznie wystąpiła przed rodzicami z repertuarem świątecznym. W trakcie spotkania z rodzicami dyrektor opowiedziała o różnych formach zajęć pozalekcyjnych, w których uczestniczą uczniowie, oraz o realizowanych przez szkołę projektach. Udział w spotkaniu przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie- starszego sierżanta – pana Rafała Bałdygi – był okazją do wysłuchania prelekcji na temat odpowiedzialności młodzieży a także zagrożeń cyberprzemocą. Rodzice mieli możliwość bezpośrednio zapytać o formy pomocy i zapobiegania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.
Po zebraniu w sali gimnastycznej odbyły się spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami. Panie pedagog pełniły dyżury po spotkaniu ogólnym z rodzicami.

Zdjęcia: Aleksandra Bodzon