Zespół Szkół Ponadpodstawowych

161 rocznica bitwy pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku – złożenie kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie w strojach kosynierów i repliką sztandaru powstańczego uczestniczyli w obchodach 161. rocznicy bitwy pod Węgrowem 3 lutego 1863 roku. W dniu 2.02.2024 r. złożono kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, w miejscu, gdzie znajduje się tablica poświęcona bitwie pod Węgrowem 3.02.1863 r.
W obchodach wzięli udział uczniowie klasy 3 em Technikum – Marcin Bala, Kacper Gmur, Kacper Harasim, Adrian Kowalczyk, Patryk Niszcz oraz Łukasz Wąsowski. Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w czasie uroczystości. Opiekę nad uczniami sprawowała pani Małgorzata Kołodziejczuk.