Zespół Szkół Ponadpodstawowych

161 rocznica Bitwy pod Węgrowem

Jak co roku w pierwszą niedzielę lutego mieszkańcy naszego miasta i okolic uczcili Bohaterów Bitwy pod Węgrowem. W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, liczne grono samorządowców, młodzież ze szkół, harcerze i zuchy. Obchody jubileuszowe uświetniły liczne poczty sztandarowe, a także kompania reprezentacyjna jednostki wojskowej z Mińska Mazowieckiego, która salwą honorową uczciła pamięć poległych powstańców.
Na uroczystościach Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, godnie reprezentowali poczet sztandarowy szkoły (Natalia Pikulska, Justyna Suchocka, Bartosz Sawicki) oraz kosynierzy niosący replikę sztandaru Powstańców Styczniowych (Marcin Bala, Kacper Gmur, Kacper Harasim, Adrian Kowalczyk, Łukasz Wąsowski). Po przemówieniach zaproszonych gości i apelu pamięci delegacje złożyły wiązanki na mogile Bohaterów Bitwy. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !
Opiekę na uczniami sprawowały pani Katarzyna Grenda i dyrektor Joanna Gołębiewska- Kokoszka.
Tekst i fot. Katarzyna Grenda