Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Lekcja chemii w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Węgrowie

Dnia 21 maja 2024r. klasa 3 ogólna II Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie pod opieką pani Katarzyny Grendy, w ramach lekcji chemii, udała się do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Była to kolejna wycieczka edukacyjna, po wcześniejszym zwiedzaniu Stacji Uzdatniania Wody i laboratorium w PWiK w naszym mieście, która przybliżyła uczniom ważne aspekty ochrony środowiska. Młodzież mogła zapoznać się z pracą oczyszczalni oraz rolą poszczególnych urządzeń w skomplikowanym procesie oczyszczania ścieków. Dowiedziała się, że zakład działa już ponad 30 lat i kilka razy poddawany był modernizacji. Obecnie maksymalna jego przepustowość wynosi około 4500 m3/dobę. Węgrowska oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną pracującą w oparciu o metodę osadu czynnego. Okresowo wspomagana jest przez procesy chemiczne. Dzięki oczyszczalni okoliczne rzeki i grunty nie są zanieczyszczane ściekami, a pola uprawne są użyźniane osadem będącym końcowym produktem procesu oczyszczania. Bardzo dziękujemy pracownikom Oczyszczalni Ścieków w Węgrowie panu R. Parysowi i panu P. Bocianowi za ciekawe informacje i możliwość zwiedzania obiektu.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Grenda