Zespół Szkół Ponadpodstawowych

PROJEKT EDUKACYJNO – OBRONNY „EDUKACJA Z WOJSKIEM ”

W dniu 20.05.2024 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach programu „Edukacja z wojskiem”.
Instruktorzy z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim realizowali zajęcia pilotażowego programu szkoleń dla uczniów.
Głównym celem programu było podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
Żołnierze 23. BLT podczas trzech godzin lekcyjnych szkolenia połączyli teorię i praktykę. Zajęcia zawierały treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pierwszej pomocy. Wojskowi w sposób ciekawy, praktyczny i dostosowany do wieku przekazali wiedzę.
Wdrażanie uczniów do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, w obliczu współczesnych wyzwań i dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, jest niezwykle ważne i potrzebne.
Dziękujemy za ciekawe zajęcia!