Zespół Szkół Ponadpodstawowych

I OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

We wtorek (28.05) po dwudniowych zmaganiach podsumowano I Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych.
Przez dwa dni (27.05 i 28.05) w Radomiu na placu Jagiellońskim odbywał się Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych cieszący się wielkim zainteresowaniem wśród widzów zgromadzonych na placu.
W programie, oprócz konkursowych pokazów musztry, prezentowano pokazy taktyk i technik interwencji.
Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie uczestniczyli w tym niezwykłym wydarzeniu – I Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, które odbyło się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Komendanta Głównego Policji oraz Prezesa Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego.
Młodzieżą pododdziału reprezentacji klas mundurowych naszej szkoły opiekował się pan kierownik Grzegorz Koseła.