Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wolontariat JA i Ty

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie zostali zaproszeni przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy do Programu Wolontariatu Koleżeńskiego JA i TY. Spotkania odbywały się raz w miesiącu i oparte były na partnerstwie uczestników i wolontariuszy.
13 czerwca br. gościliśmy w naszej szkole podopiecznych Programu JA i TY. Było to spotkanie podsumowujące całoroczną aktywność naszych wolontariuszy. Mieliśmy okazję pokazać dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie nasza szkołę. Szczególnie zainteresowały ich zajęcia na Warsztatach Szkolnych. Koordynatorami projektu były panie: Irena Stańczyk i Iwona Gołębiewska.