Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Koncert Patriotyczny

8 października br. w hali sportowej naszej szkoły odbył się Koncert Patriotyczny pod hasłem „Młode serca biją dla Ojczyzny”.W ramach podpisanego porozumienia Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J.Kochanowskiego stał się partnerem w organizacji tego przedsięwzięcia. Głównym organizatorem koncertu była Fundacja „Tak dla rodziny”, która realizuje kilkuletni program „Niepodległa”. Wydarzenie miało mocny charakter patriotyczny, w którym wzięła udział licznie zgromadzona publiczność. Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się poprzez wolontariat, występ szkolnego zespołu muzycznego, pokaz musztry w wykonaniu klas mundurowych. To doskonała lekcja wychowania i patriotyzmu.
fot. J. Baum