Zespół Szkół Ponadpodstawowych

I oto dojechali!

Po długiej podróży nasza młodzież dojechała cało i zdrowo do hotelu San Panteleimon w Grecji, gdzie będzie odbywać swoje praktyki zawodowe.
Po zakwaterowaniu i krótkim odpoczynku wszyscy poznali swoich opiekunów praktyk. Na spotkaniu informacyjnym poznali zwyczaje panujące w hotelu. Uczestniczyli w szkoleniu BHP, gdzie dowiedzieli się najważniejszych zasadach bezpiecznej pracy. Na szkoleniu stanowiskowym opiekun ich praktyk przekazał im najważniejsze informacje dotyczące ich pracy i praktyk. Długi dzień za nimi, ale to co najlepsze dopiero przed. Już nie możemy doczekać się tego co przyniesie jutro!