Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Dzień wiedzy o świadomych wyborach ścieżki kariery

W dniu 4 marca br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego odbyło się spotkanie dla młodzieży Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Dyrektorem OHP w Siedlcach, panią Edytą Ślubowską oraz doradcami zawodowymi i wychowawcami OHP, z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Filii w Siedlcach, Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, panią Anną Wieczorek. W spotkaniu uczestniczyła również Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach, pani Agata Ługowska. Spotkanie miało charakter informacyjno – promocyjny, tematem przewodnim były świadome wybory ścieżki kariery.
Zebranych powitał Dyrektor Szkoły, pan Jacek Nowotniak, jako organizator spotkania wraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach.
Młodzież usłyszała od przedstawicieli OHP w Siedlcach o pasjach i odwadze w działaniu , a także o działalności tej instytucji na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży.
Podczas spotkania przedstawiciele WUP Warszawa filia w Siedlcach omówili znaczenie informacji dla osiągania celów zawodowych. Dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach przedstawiła informacje na temat zatrudnienia socjalnego, czym ono jest i jak działa w Siedlcach. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie przedstawiła dostępne formy aktywizacji zawodowej.
Zorganizowane stoiska przedstawicieli instytucji uczestniczących w spotkaniu ułatwiły pozyskanie bliższych informacji na temat tych instytucji oraz świadczonych przez nich usług. Uczniowie mieli możliwość rozmowy z doradcami zawodowym OHP i WUP oraz wzięcia udziału w teście predyspozycji zawodowych.
Spotkanie to było kolejnym etapem współpracy pomiędzy Ochotniczym Hufcem Pracy w Siedlcach i ZSP w Węgrowie.