Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie z WKU

4 marca 2020r. uczniowie klas Liceum Służb Mundurowych uczestniczyli w zajęciach specjalistycznych. Spotkanie dotyczyło rozszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania jednostek mundurowych w Polsce. Zajęcia dla uczniów prowadzili: mjr Artur Smal z WKU, kpr. Karol Jeżak z WOT, szer. Kamila Wolan z 18 Dywizji Zmechanizowanej. Młodzież oceniła spotkanie jako bardzo interesujące, oraz zachęcające do wstąpienia w szeregi tych służb.