Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Podsumowanie projektu „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego”

W dniu 01 kwietnia 2021r , w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.
W podsumowaniu udział wzięli Pani Elżbieta Lanc – Członek Zarządu województwa Mazowieckiego, Pan Artur Andrysiak – Członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza, Pani Ewa Besztak – Starosta Powiatu Węgrowskiego, Pan Marek Renik – Wicestarosta Powiatu Węgrowskiego, Pan Jacek Nowotniak – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, Pani Joanna Gołębiewska-Kokoszka – Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
W projekcie w ramach wdrożenia programu innowacji pedagogicznej w Technikum zatytułowanej „Rozwój istotnych umiejętności współczesnego technika informatyka w zakresie wsparcia biznesu” wzięli udział nauczyciele oraz uczniowie z klas technikum o profilu informatycznym. Innowacja pedagogiczna polega na rozwinięciu przez uczniów i nauczycieli wiedzy i wybranych umiejętności z szeroko rozumianego wsparcia biznesu od strony informatycznej. Obejmuje wsparciem nauczycieli, którzy nauczają przedmiotów zawodowych na kierunku technik informatyk oraz uczniów kształcących się w tym zawodzie.
Dzięki projektowi w naszej szkole powstała pracownia z pełnym, profesjonalnym wyposażeniem informatycznym. Wyposażenie pracowni w niezbędny sprzęt komputerowy pozwoli uczniom na ćwiczenia i praktyczne opanowanie nowych umiejętności, zorientowanych marketingowo, na wsparcie biznesu, które to umiejętności są poszukiwane na rynku pracy w obecnej dobie wysokiej i powszechnej konkurencji na wolnym rynku ekonomicznym. Dzięki temu uczniowie objęci innowacją będą bardziej konkurencyjni na rynku pracy w stosunku do uczniów nauczanych tradycyjnie wg podstawy programowej zawodu technik informatyk.
Goście obejrzeli również wyposażenie pracowni informatycznej, oddanej do użytku w poprzednim roku, której koszty zakupu zostały sfinansowany przez Urząd Marszałkowski i Starostwo Powiatowe w Węgrowie.