Zespół Szkół Ponadpodstawowych

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA 2021

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego upamiętnili odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r., po 123 latach zaborów.
Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Dwa pododdziały mundurowe dziewcząt i chłopców z klas 3LOp, 3LOG rozpoczęli uroczystość święta państwowego musztrą pokazową. Młodzież w sposób godny reprezentowała naszą szkołę, co zasługuję na pochwałę! Pokaz zakończyli komendą „do hymnu”.
Musztrę pokazową na uroczystość przygotował z młodzieżą p. Konrad Kasperowicz.

Tekst – Małgorzata Góral
Foto – Katarzyna Grenda