Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Projekt „Praktyki zagraniczne bramą do sukcesu zawodowego”

Projekt „Praktyki zagraniczne bramą do sukcesu zawodowego” z dofinansowaniem z programu Erasmus!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Erasmus+ na realizację projektu „Praktyki zagraniczne bramą do sukcesu zawodowego”, numer 2021-1-PL01-KA121-VET-000012218. Jest to pokłosie otrzymanej Akredytacji w ramach Programu Erasmus+, która gwarantuje uproszczoną procedurę pozyskiwania funduszy na organizowanie zagranicznych praktyk zawodowych. Szkoła zawdzięcza to swojemu wieloletniemu doświadczeniu i implementowaniu różnych międzynarodowych działań na wysokim poziomie jakościowym.

W ramach projektu „Praktyki zagraniczne bramą do sukcesu zawodowego” 33 uczniów oraz trzech nauczycieli wyjedzie do Grecji na 12-dniową mobilność, w ramach której realizowany będzie 80-godzinny program praktyk zawodowych oraz program edukacyjno-kulturowy. W związku z powyższym uczniowie pracować będą w uznanych i renomowanych greckich przedsiębiorstwach, ale także poznawać kulturowe dziedzictwo tego kraju. Partnerem projektu jest grecka organizacja Olympus Education Services, z którą współpraca układa się harmonijnie już od dwóch lat.

Warto zaznaczyć, że szkoła realizowała już dwa podobne projekty, które finansowane były w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, czyli „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego” oraz Inwestycja w wiedzę i umiejętności bramą do sukcesu zawodowego”.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej szkoły oraz zakładki projektu gdzie wkrótce pojawią się kolejne informacje.