Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wsparcie specjalistyczne dla uczniów w ramach współpracy z SCWEW

W celu zwiększenia efektywności działań na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami i problemami współpraca z SCWEW umożliwia wsparcie specjalistów zewnętrznych. Wskazani przez Zespół Wychowawczy Szkoły uczniowie otrzymali pomoc psychoterapeuty. W marcu 2022 r. odbyły się indywidualne spotkania terapeutyczne z potrzebującymi wsparcia uczniami. Zajęcia przeprowadziła p. Jolanta Jagiełło – psychoterapeuta. Z terapii w pierwszym terminie skorzystało 6 uczniów naszej szkoły. Natomiast w drugim terminie na podstawie diagnozy psychoterapeuty kontynuacją terapii objęto dwoje uczniów. Działania tego typu w ramach współpracy z SCWEW są dużym wsparciem dla uczniów, pomocą dla pedagogów i wychowawców a także rodziców. Edukacja włączająca bez wsparcia psychologicznego, szczególnie po powrocie z nauki zdalnej jest znacznie utrudniona. Problemy uczniów związane z funkcjonowaniem w środowisku szkolnym są nasilone. Brak etatu psychologa w szkole utrudnia sprawowanie pełnej opieki nad młodzieżą. Dzięki współpracy z SCWEW mogliśmy zaoferować uczniom wsparcie specjalistyczne, które powinno być kontynuowane na bieżąco.