Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Egzaminy zawodowe, sesja ZIMA 2023 już zakończone!

Piątek, 20 stycznia był ostatnim dniem zimowej sesji egzaminów zawodowych, do których w naszej szkole przystąpili uczniowie klas czwartych maturalnych oraz 4i Technikum.
Zimowa sesja rozpoczęła się w poniedziałek 9 stycznia od pierwszych egzaminów praktycznych. Część praktyczna przyjmuje różne formy: czasem jest to rzeczywiście wykonanie pewnego wyrobu lub usługi, a czasem sporządzenie odpowiedniej dokumentacji (pisemnej lub komputerowej). Egzaminy pisemne w ZSP odbywały się w dniach 10-11 stycznia. Aby zdać egzamin zawodowy należy uzyskać co najmniej 50% punktów w części pisemnej, a także nie mniej niż 75% punktów w części praktycznej.
Każdy, kto zda egzamin, otrzyma ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez komisję okręgową. Egzamin zawodowy nie musi być jednak końcem nauki, a jedynie wstępem do uzyskania kolejnych kwalifikacji, a nawet – matury. Od 2023 roku osoby posiadające dokumenty potwierdzające umiejętności zawodowe nie będą musiały zdawać egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, co jest obowiązkowe dla pozostałych.
Wyniku egzaminów 31 marca…
Kwalifikacje zawodowe ZIMA 2023 – część pisemna i część praktyczna zdawane przez uczniów Technikum w ZSP w Węgrowie

  1. EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  2. HAN.02 – Prowadzenie działań handlowych
  3. ROL.05 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
  4. INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
  5. INF.03 – Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  6. ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
  7. MEC.09 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń