Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wizyta w Komendzie Powiatowej PSP w Węgrowie

Uczniowie przygotowujący się do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 23 stycznia 2023 roku udali się pod opieką Pani Agnieszki Szczepańskiej do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie. Zapoznali się z zasadami organizacji działań ratowniczych oraz pojazdami i sprzętem ratowniczym używanym podczas pożarów i innych miejscowych zagrożeń. Dziękujemy za taką możliwość Komendantowi mł. bryg. Mateuszowi Bieniakowi oraz strażakom st. ogn. Maciejowi Szczepańskiemu oraz st. sekc. Arturowi Kądzieli.