Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Rusza rekrutacja na zagraniczne praktyki zawodowe we Włoszech

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów kształcących się w zawodach Technik Agrobiznesu, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Fryzjer oraz Kucharz do wzięcia udziału w rekrutacji. Jest ona prowadzona w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmus 2021-2027 przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt przewiduje realizację mobilności zagranicznej w dniach od 12 do 23 czerwca 2023 roku, w ramach której uczniowie wezmą udział w 80-godzinnych praktykach zawodowych oraz programie edukacyjno-kulturowym. W sumie udział w niej weźmie 28 uczniów oraz 2 nauczycieli.
Zainteresowani uczniowie są proszeni o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i złożenie do Sekretarzu szkoły poprawnie wypełnionego Formularze Zgłoszeniowego oraz Oświadczenia uczestnika. Wszystkie wymienione dokumenty znajdują się w Sekretariacie szkoły, a także można je znaleźć poniżej w formie załączników.