Zespół Szkół Ponadpodstawowych

232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja!

W 2023 r. przypada 232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucję uchwalił w 1791 r. Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788-1792). Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych ustawa regulująca organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.
„Witaj Majowa Jutrzenko” to pieśń patriotyczna, która jest pamiątką ustanowienia Konstytucji 3 Maja.
Witaj majowa jutrzenko
Świeć naszej polskiej krainie
Uczcimy ciebie piosenką
Przy zabawie i przy winie
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Nierząd braci naszych cisnął,
Godność w ręku króla spała,
A wtem Trzeci Maj zabłysnął
I nasza Polska powstała
Witaj maj!, Piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!
Witaj maj!, Piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!
Ale chytrości godzina
Młot swój na nas gotowała
Z piekła rodem Katarzyna
Polskę wrogami zalała
Chociaż kwitł Trzeci Maj
Rozszarpany biedny kraj.
Chociaż kwitł Trzeci Maj
Rozszarpany biedny kraj.
Wrogów tłuszcze wyrok boski
Zmiótł z powierzchni polskich łanów
Znikła boleść, znikły troski
Nie ma w Polsce obcych panów
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.
Witaj maj!, Piękny maj,
U Polaków błogi raj.