Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Dzień 4: kontynuacja stażu, 15.06.2023

Kolejny dzień praktyk za nami! Młodzież jest bogatsza o nowe doświadczenia oraz wiedzę.
Technicy agrobiznesu zapoznali się ze sposobami zamawiania towarów będącym przedmiotem sprzedaży. Oceniali jakość towarów która trafia na sprzedaż oraz zdobyli wiedzę z naliczania marzy handlowej, jak też byli odpowiedzialni za przygotowanie terenów pod sadzenie. Dowiedzieli się jak ważne jest utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
Mechanicy samochodowi zostali zaznajomieni z organizacją i funkcjonowaniem narzędzi używanych w warsztacie i ich sposobem przechowywana, konserwacji i regeneracji. Praktykowali wymianę filtrów, oleju oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
Kucharze praktykowali obróbkę wstępna surowców taką jak: sortowanie, czyszczenie, obieranie, mrożenie oraz rozdrabnianie i przygotowywali posiłki do wydania.
W salonach fryzjerskich praktykanci mieli szansę na konsultacje z klientem i doradztwo z zakresu doboru fryzury czy koloru włosów pod kątem kształtu głowy.
Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, realizowany przez ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, finansowany ze środków Unii Europejskiej