Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wyniki rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe w ramach Programu Erasmus+

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055875, realizowanego w ramach Akredytacji Erasmus 2021-2027. Informujemy, że każda osoba, która złożyła formularz zgłoszeniowy ma prawo do odwołania się od wyników zgodnie z zapisami Regulaminu. Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy.