Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Informacja o dotacji celowej