Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Praktyki zawodowe w Grecji – podsumowanie