Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wyniki rekrutacji na zagraniczne praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji do projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Projekt przewiduje realizację mobilności zagranicznej w dniach od 8 do 19 kwietnia 2024 roku, w ramach której uczniowie wezmą udział w 80-godzinnych praktykach zawodowych oraz programie edukacyjno-kulturowym. W sumie udział w niej weźmie 25 uczniów oraz 2 nauczycieli. Osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!
Projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000125550 jest realizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, w ramach Akredytacji Erasmusa w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akredytacja nr: 2020-1-PL01-KA120-VET-096123.